Bäckström & Gudmundson

Uppvuxna i Dalarnas spelmansmylla har de odlat ett tätt och uttrycksfullt samspel sedan 1970-talet. Olika i tonspråk, men gillar att spelprata med varandra! Vi kan vänta låtar från Bingsjö, Boda, Ore och Rättvik. Både till konsert och till dans.
 
Ola Bäckström, är en fiolspelman, starkt rotad i Dalarnas folkmusiktradition, en värsting på orelåtar med flera soloplattor, hörs också i samspel med spelmän som Päckos Gustaf och Per Gudmundsson. Men han har också varit en del av den ”våg” som sedan 80-talet utvecklade ensemblespelet i den svenska folkmusiken. Han har bl a spelat med grupper som Den Fule, Swåp och Boot med flera.

Per Gudmundson, uppskattad spelman sedan tidigt 70-tal, på egen hand och i konstellationer som Frifot och tillsammans med spelmän som Björn Ståbi och Ola Bäckström. Musikalisk hemtrakt är Rättvik vars rika fioltraditioner utgör grundton i en spelstil som beskrivits som starkt personlig och uttrycksfull. Främsta inspiratörer och läromästare har varit spelmän som Paul Bäckström, Blank Anders, Pål Olle, Perols Gudmund och Petters Erik. Även om fiolen har varit huvudinstrumentet har han även kommit att ägna sig åt mer udda instrument. I slutet av 70-talet började han tillsammans med instrumentmakaren Leif Eriksson att arbeta med att rekonstruera Dala-säckpipan.